Relatie tussen risicomanagement en drijfveren

De cultuur en het gedrag ten aanzien van risico’s worden voor een groot deel bepaald door de drijfveren van management en personeel in een organisatie.

Menselijke drijfveren worden gevormd door verschillende factoren, zoals opvoeding, genen, ervaringen en omgevingsfactoren. In bijgaand artikel leggen wij het verband tussen deze drijfveren en risicomanagement uit.