Risicobereidheid, een paradoxaal begrip

Risicobereidheid is een veelbesproken onderwerp in relatie tot de strategie en bedrijfsvoering van  organisaties. Risicobereidheid gaat over de aard, omvang en mate waarin een organisatie bereid is risico’s te lopen bij het realiseren van haar doelstellingen.

Het is een onderwerp dat de kern raakt van de sturing, beheersing en verantwoording van de organisatie. Het is daarom een onderwerp dat de nodige aandacht behoort te krijgen van het bestuur en management, en met enige regelmaat op de agenda van de Raad van Commissarissen hoort te staan.

Risicobereidheid bepalen vaak een uitdaging

Veel organisaties vinden het een uitdaging om de risicobereidheid op een goede manier handen en voeten te geven. De risicobereidheid is daardoor vaak niet of vaag gedefinieerd, en daarmee ook niet goed geborgd in de sturing en besluitvorming in de organisatie.

Accent Advies ondersteunt verschillende organisaties bij het geven van een betekenisvolle invulling aan het begrip risicobereidheid.

Whitepaper

In bijgaande whitepaper schetsen wij op basis van onze ervaringen onze aanpak om risicobereidheid op een praktische en toepasbare manier invulling te geven. 
Download whitepaper