Risicomanagement bij woningcorporaties (3)

Dit artikel vormt het derde en laatste deel in een drieluik over risicomanagement bij woningcorporaties.In dit drieluik over integraal risicomanagement bij woningcorporaties geven wij concrete handvatten voor corporaties om risicomanagement pro-actief in te vullen.

In het eerste artikel van het drieluik zijn wij ingegaan op de begrippen risico en risicomanagement en presenteerden wij een raamwerk voor risicomanagement. Ook zijn wij ingegaan op de cultuur van de organisatie en het belang daarvan als fundament waarop adequaat risicomanagement rust. In het tweede deel hebben we stilgestaan bij de onderwerpen risicostrategie, risicobereidheid en de organisatie van het risicomanagement. In dit laatste deel komen het risicomanagement proces en daarin veel gehanteerde methoden en technieken aan bod.