Routekaart risicomanagement

Samen met Accent Advies brengt u uw Intergraal Risicomanagement op een hoger niveau. Wij hebben een routekaart ontwikkeld waarmee u precies kunt zien hoe uw organisatie ervoor staat. Aan de hand van deze uitkomsten bepaalt u de gewenste risicoambitie en welke stappen u kunt zetten om het niveau van uw risicomanagement te verhogen.

De juiste stappen zetten …

Accent Advies heeft een ‘Routekaart Risicomanagement’ ontworpen om organisaties te ondersteunen met het vaststellen waar de organisatie nu staat ten aanzien van risicomanagement (huidige situatie) en waar de organisatie in de toekomst zou moeten c.q. willen staan (het ambitieniveau).

Ambitieniveau

Om te komen tot een routekaart zullen een aantal concrete stappen moeten worden gezet. Allereerst zal moeten worden vastgesteld waar de organisatie op dit moment staat op het gebied van risicomanagement. Op basis van deze analyse kan worden vastgesteld waar de organisatie staat op de risicomanagement volwassenheidsladder (zie hieronder).

 

 

Daarna zal de organisatie moeten bepalen welk volwassenheidsniveau realiseerbaar is. Hierbij moet naast het ambitieniveau gekeken worden naar de kosten van het realiseren van deze ambitie. Het mag duidelijk zijn dat risicomanagement bij een kleine lokale onderneming pragmatischer ingericht kan en mag worden dan bij een grote landelijk of internationaal opererende onderneming.

De Routekaart

De uitkomst van deze ‘verschillen analyse’ tussen het huidige niveau en het ambitieniveau van risicomanagement geeft aan welke onderdelen voldoende uitgewerkt zijn en welke onderdelen nog moeten worden opgepakt om de geformuleerde ambitie te realiseren. Deze uitkomsten zullen de basis vormen om te komen tot een ‘routekaart’ voor risicomanagement.

In deze routekaart wordt aangegeven welke ontbrekende risicomanagement activiteiten dienen te worden opgepakt en/ of verder geprofessionaliseerd om het gewenste ambitieniveau te realiseren. Zo is er altijd een compleet overzicht van de voortgang van de invoering van het integraal risicomanagement model.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe onze routekaart u kan helpen bij het verder ontwikkelen van integraal risicomanagement? Bekijk dan onze brochure.
Download brochure