Integraal risicomanagement onmisbaar voor goede sturing in de zorg

Risicomanagement behoort tot het hart van zorginstellingen. Goede en veilige zorg voor patiënten en cliënten staan altijd centraal, maar risicomanagement in de zorg gaat verder.

Benutten van kansen

Risicomanagement is een strategisch onderwerp dat in de bestuurskamer thuis hoort en integraal moet worden benaderd. Wat zijn de echte strategische top risico’s die het realiseren van onze ambities in de weg zitten en de kansen die het juist mogelijk maken? Wat is onze ‘overall’ besluitvormings- en risicofilosofie en hoe is onze risicobereidheid ten aanzien van het realiseren van onze strategische doelstellingen, oftewel ‘hoe scherp willen we aan de wind varen’? Van bestuurders en managers in de zorg wordt verwacht dat ze innovatief, maatschappelijk ondernemen en dat kan niet zonder het benutten van kansen en het bewust nemen van risico’s.

Risicomanagement vaak een ‘moetje’

Bij Accent Advies merken we in onze praktijk dat het onderwerp risicomanagement in de zorg veelal gefragmenteerd, op tactisch, operationeel niveau wordt opgepakt. Klanten ervaren het als een wat moeizaam, stroperig proces dat ook ‘gedaan’ moet worden en losstaat van de organisatie en bedrijfsvoering. Een integrale visie ontbreekt.

Een integrale aanpak

In onze publicatie ‘Integraal Risicomanagement in zorg’ breken wij een lans voor een integrale benadering. We zetten uiteen welke stappen gezet moeten worden om integraal risicomanagement bij een zorginstelling in te voeren. Hierbij komen tevens de instrumenten aanbod die u kunt inzetten om het risicomanagement op het gewenste niveau te krijgen. Daarnaast staan we in de publicatie wat langer stil bij de ‘gedragskant’ van het risicomanagement, de risicocultuur en soft controls. Deze zijn immers mede bepalend voor de wijze waarop en de mate waarin een zorginstelling risico’s neemt.

Meer weten?

Download onze publicatie waarin wij onze aanpak voor integraal risicomanagement in de zorg nader toelichten.
Download publicatie