Strategische risicokaart corporatie sector 2023

Reacties van deelnemers aan ons onderzoek

Hieronder treft een aantal reacties op het artikel ‘Morgen is vandaag‘ van de deelnemers aan het onderzoek naar de strategische risico’s in de corporatie sector aan.

“Al een aantal jaar bespreken wij op basis van het onderzoek van Accent Advies de strategische risico’s bij Groninger Huis. Wij voegen lokale risico’s toe aan de risico’s uit de sector. Zelf heb ik meegedaan aan het landelijk onderzoek van Accent Advies in 2023 en de uitkomsten van het onderzoek nemen we mee in de actualisatie bij Groninger Huis. We zijn voornemens om de actualisatie dit jaar nog uit te voeren. Het onderzoek van Accent Advies is een mooie basis om de eigen strategische risico’s in kaart te brengen. Daarom adviseer ik alle corporaties de publicatie te lezen.” – Caroline Doornbos – Manager Bedrijfsvoering Groninger Huis


“Het rapport is niet alleen feitelijk, maar op onderdelen prikkelend en uitnodigend om over na te denken. Op die manier biedt het rapport ook een (denk)richting voor de lezer en/of zijn organisatie om dit om te zetten naar een gewenste dynamiek van morgen.” – Arnold Pureveen – Directie Woonzorg Nederland


“Helder verhaal en ook weer interessant voor onze RvC als follow up van een eerdere sessie over risicomanagement begin dit jaar. Zo houden we het onderwerp op de agenda.” – Iets Postma – manager Bedrijfsvoering Woonconcept


“Zeer positief over de indeling korte en lange termijn, dit stimuleert mij tot nadenken hierover en daarmee over de volledigheid van de onderkende strategische risico’s, het stimuleert tot ‘wat is hier nog te halen’ en daarover na te denken, het stimuleert ook om nadat je zelf je risico’s hebt ge-update om Accent Advies te vragen om hier een second opinion op te geven. Ik raadt iedereen betrokken en verantwoordelijk voor RM bij corporaties aan om de publicatie te lezen en als naslagwerk te gebruiken.” Friso de Roos – Directeur-bestuurder Accolade.

Terug naar de publicatie