Toekomstbeelden corporatiesector

Verduurzaming, de aanpak van het grote woningtekort en het aanpassen aan klimaatverandering vragen om grote ingrepen in Nederland. Ingrepen die nu en in de toekomst grote gevolgen zullen hebben. De nieuwe woonwijken, infrastructuur voor verkeer, energie en water en voorzieningen waarin nu wordt geïnvesteerd gaan gemiddeld immers zeker vijftig tot honderd jaar mee. En ze zijn voorwaardenscheppend of bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving in de nabije en verre toekomst. Corporaties spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van onze maatschappelijke toekomst.

De toekomst is geen stip op de horizon, maar een waaier aan mogelijkheden. We kunnen de toekomst dus niet voorspellen, maar we kunnen ons de toekomst wel ‘voorstellen’ in de vorm van verschillende toekomstbeelden. Het voorstellen doen we aan de hand van het ‘terug redeneren vanuit de toekomst’. Ver vooruitkijken dus, om nu keuzes te kunnen maken waar we later geen spijt van krijgen. Hierbij kijken we dus verder dan de gebruikelijk 10 – 15 jaar die gebruikt worden bij scenario analyses die corporaties gebruiken om strategische keuzes te onderbouwen.

Bij het denken in toekomstbeelden werken de betrokken samen aan meerdere perspectieven die passen bij de maatschappelijke opgave van de corporatie op de lange termijn (> 2050). Het is daarbij niet de bedoeling om keuzes te maken welk perspectief het beste of meest waarschijnlijke is. Meerdere toekomstbeelden kunnen immers naast elkaar bestaan en zich dus gelijktijdig voordoen. Het gaat hierbij om inzichtelijk te krijgen welke lange termijn ontwikkeling in meer of mindere mate relevant zijn voor de corporatie.

In bijgaand artikel, Het samen verbeelden van de toekomst, laten wij zien, hoe wij samen met een corporatie of een groep corporaties, de toekomstbeelden in kaart brengen. Door middel van een gestructureerde aanpak halen wij samen met het bestuur, RvC en beleidsmakers van de corporaties de verschillende perspectieven op en werken die uit in een heldere rapportage, die de corporatie kan gebruiken bij het formuleren en monitoren van haar ondernemingsdoelstellingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe wij samen met corporaties deze lange termijn toekomstbeeld in kaart brengen? Neem dan contact op met Marc Breij voor een vrijblijvende afspraak
Maak een afspraak