Zo blijft uw organisatie AVG-proof

Sinds mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veel organisaties zijn druk doende geweest compliant te zijn aan de AVG. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie ook AVG-proof blijft?

De AVG vergt veel van organisaties. Deze twee vragen stellen klanten ons geregeld:

  1. Hoe kunnen we aan de privacyregels blijven voldoen zonder de praktische toepasbaarheid uit het oog te verliezen?
  2. Hoe vergroten we het bewustzijn bij onze medewerkers over het belang van de privacyregels?

Accent Advies kan u op beide gebieden uitstekend ondersteunen.

AVG-onderhoud

Accent Advies ondersteunt organisaties bij het onderhouden van de AVG. Onze adviseurs hebben kennis van en ervaring met beleid- en procesaanpassingen rond de AVG en het compliant blijven aan de AVG. Ze hanteren daarbij een gestructureerde aanpak en ze blijven oog houden voor de praktische toepassing van de verwerking van persoonsgegevens voor uw organisatie.

Zoekt u een professional die u kan helpen om de AVG binnen uw organisatie goed te laten landen, neem dan contact op met  Frank van Egeraat.

AVG Awareness Game

Het vergroten van bewustzijn bij medewerkers over het belang van de privacyregels is een essentieel element voor het succesvolle onderhouden van de AVG. Medewerkers moeten zich bewust zijn en blijven van het belang van de AVG voor de organisatie en haar relaties. Daarbij moeten ze op de hoogte zijn en blijven van de (veranderde) AVG-regels.

De AVG is voor veel mensen lastige materie, bijvoorbeeld omdat het ongrijpbaar is en doordat velen het ervaren als ‘gedoe’. Hoe betrekt u iedereen bij het onderwerp en hoe houdt u iedereen scherp in het naleven van de regels?

Accent Organisatie Advies heeft een unieke AVG Awareness Game ontwikkeld om het bewustzijn van medewerkers over de AVG te vergroten. Uw medewerkers krijgen op een interactieve manier inzicht in de belangrijkste onderdelen van de AVG en het belang daarvan voor henzelf, uw organisatie en uw relaties. Via het concept van ‘serious gaming’ komt de toch wat droge en abstracte inhoud van de AVG op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier naar voren.

Het gezamenlijk spelen van de AVG Awareness Game laat medewerkers in alle lagen van de organisatie de impact ervaren van keuzes op het gebied van de AVG. Het spel daagt medewerkers uit om privacyrisico’s te zien, afwegingen te maken tussen mogelijke beheersmaatregelen en beslissingen te nemen om privacyrisico’s weg te halen.

Wilt u meer informatie over hoe de AVG Awareness Game kan bijdragen aan het vergroten van het privacybewustzijn binnen uw organisatie, neem contact op met Sander Boelen.