Governance inspectie, bent u er klaar voor?

Governance InspectieDe Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in haar jaarplan 2017 aangekondigd governance inspecties/audits uit te zullen gaan voeren bij een selectie van corporaties. Inmiddels zijn al verschillende corporaties door de Aw benaderd om de governance inspectie in te plannen. De Aw stelt governance nadrukkelijk centraal in het toezicht.

Een governance inspectie richt zich primair op de “checks and balances” en “countervailing power” bij de betreffende corporatie, en in het bijzonder op de effectiviteit van het toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) op het Bestuur. De Aw bestudeert hiertoe verschillende stukken, zoals de notulen van de RvC en de zelfevaluatie van de RvC, en voert gesprekken met het Bestuur en de RvC.

24 business risk vragen

Één van de stukken die de Aw voor de governance inspectie opvraagt, is de (zelf)beoordeling van de corporatie op de 24 business risk vragen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Waar staat de corporatie, naar haar eigen oordeel, op deze 24 aspecten van de bedrijfsvoering en risicobeheersing?

Accent Organisatie Advies ondersteunt corporaties met het uitvoeren van een (zelf)beoordeling van de 24 business risk vragen van het WSW. Vanuit onze ervaring met het risicobeoordelingsmodel van het WSW hebben wij een diepgaand inzicht in de aspecten die een rol spelen in de risicobeoordeling door het WSW van het business model en management model van corporaties.

Workshop

Voor een zelfbeoordeling faciliteren wij een gestructureerde dialoog tussen Bestuur en RvC over de 24 business risk vragen en leggen deze vast in een heldere rapportage. Dit vormt een uitstekende basis voor het gesprek met de Aw.

Voor de workshop maken we gebruik van een elektronisch stemsysteem zodat alle deelnemers hun kijk op de risico’s en de beheersing daarop kunnen geven. De resultaten zijn direct zichtbaar, waardoor tijdens de workshop de deelnemers direct met elkaar in gesprek kunnen gaan over de verschillende observaties en gezichtspunten. Hiermee ontstaat een gedragen inzicht in de belangrijkste risico’s van de corporatie

Graag vertellen wij u meer over onze aanpak bij uitvoeren van een (zelf)beoordeling van de 24 business risk vragen.