Woningcorporatiespel verhoogt risicobewustzijn

Onlangs vond de Finbelcor bijeenkomst “Risicomanagement Investeringen Woningcorporaties” plaats. Het thema van de middag, risicomanagement bij woningcorporaties en de toepassing daarvan bij de besluitvorming rondom investeringen, kon duidelijk rekenen op een grote belangstelling. Ruim 25 personen, voornamelijk directeuren financiën en managers bedrijfsvoering van woningcorporaties vanuit het hele land, namen deel aan deze bijeenkomst.

Onderdeel van het programma was het toepassen van de beginselen van risicomanagement in de vorm van een simulatiespel, ontwikkeld door Accent Advies. Het simulatiespel draait om een fictieve woningcorporatie, met vier bedrijfsprocessen, die wordt geleid door een Management Team (de deelnemers). De deelnemers moeten de risico’s in de bedrijfsprocessen identificeren en de juiste maatregelen treffen om de risico’s te beheersen. De corporatie die dat het beste doet, realiseert uiteindelijk de hoogste volkshuisvestelijke prestaties (inclusief huurderstevredenheid) en tevens een gezonde financiële bedrijfshuishouding.

De terugkoppeling van de deelnemers op het spelen van het simulatiespel was heel positief. Het spel is een laagdrempelige manier om binnen een organisatie het thema risicomanagement bespreekbaar te maken en met elkaar van gedachten te wisselen over risico’s en de beheersing daarvan in de eigen organisatie. Daarnaast vergroot het spelen van het spel het risicobewustzijn bij medewerkers, en biedt het direct aanknopingspunten om het risicomanagement in de eigen organisatie verder handen en voeten te geven.

Download de brochure Woningcorporatie Simulatiespel

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe het Risicomanagement simulatiespel voor Woningcorporaties het risicobewustzijn in uw organisatie kan helpen vergroten? Neem dan contact op met Sander Boelen.
Maak een afspraak