Strategische risico’s, daar praten we over

Geachte bestuurder, herkent u dit? U heeft de situatie en de risico’s in beeld en u maakt keuzes. Toch is het meekrijgen van de RvC een uitdaging. Daarom steekt u extra tijd in verantwoording, waarbij u rekening houdt met de stokpaardjes en voorkeuren van de individuele RvC-leden. Is deze tijd goed besteed? Ja, want het dwingt u vanuit verschillende invalshoeken naar uw idee en keuzes te kijken. Toch ligt ook frustratie op de loer, omdat u uw idee graag overeind houdt en omdat u verder wilt met de onderneming. ‘Waarom vertrouwen ze mijn visie niet gewoon?’

Geachte toezichthouder, u herkent deze situatie vast ook.

Toezicht houden vanuit vertrouwen is de grootste uitdaging voor veel RvC’s. Vanuit uw verantwoordelijkheid als toezichthouder wilt u kunnen zien dat de juiste afweging is gemaakt en u wilt de bestuurder uitdagen om vanuit verschillende invalshoeken te kijken. U bent kritisch – zeker vanuit uw eigen vakgebied – en betrokken. ‘Hoe voorkom ik dat mijn kritische betrokkenheid aanvoelt als wantrouwen?’

Onlangs begeleidden we vanuit Accent Advies een woningbouwcorporatie met het opstellen van risicobereidheid-statements. Het was duidelijk merkbaar dat dit proces en de statements voor de bestuurder en de RvC veel handvatten gaven om elkaar beter te begrijpen. Het geheel stimuleerde ook om duidelijke kaders met elkaar af te spreken, zoals: ‘Als het financieel spannend wordt, welke strategische doelstelling gaat dan voor?’ ‘We willen compliant zijn, maar als de regels niet passen, op welke momenten steken we onze nek uit?’ ‘In hoeverre mag het helpen van kwetsbare huurders ten koste gaan van de organisatie-efficiency?’
Om een gezamenlijk beeld te krijgen over ‘Waar staan we voor, waarom, voor wie en welke risico’s zijn voorstelbaar?’, voerden we de dialoog vanuit de strategische visie van de corporatie. Én we voerden de dialoog vanuit de belangrijkste strategische risico’s, zodat we richting konden geven aan de wijze waarop we die risico’s willen beheersen.

Het resultaat

We kwamen per strategisch thema tot een gezamenlijke vaststelling van de risicofilosofie en de risicobereidheid; die worden toegevoegd aan de visie op Bestuur en Toezicht van deze corporatie. Als zich in de toekomst een incident voordoet, heeft de bestuurder iets om op terug te vallen: ‘Collega’s, dit risico vonden we acceptabel, hier hebben we het met elkaar over gehad.’

Onze aanpak voor een dergelijke sessie lichten we toe in risicobereidheid.

Meer weten?

Ga ook eens met uw RvC op een andere manier in gesprek over strategie en risicomanagement. Wij denken graag met u mee en kunnen de dialoog begeleiden. Meer weten? Neem contact op met Frank van Egeraat.
Maak een afspraak