Gedrag & Drijfveren

Management Drives

Klik voor vergroting

Gedrag en drijfveren

Het blijvende succes van uw organisatie wordt bepaald door het gedrag van u en uw medewerkers. Hoe wordt gereageerd op tegenslag? Hoe snel kan worden ingespeeld op nieuwe kansen? Hoeveel talent wordt benut bij het nastreven van de organisatiedoelen?

Tijdens Lean trajecten beseffen onze klanten hoe belangrijk gedrag en houding zijn binnen een organisatie, maar vaak blijft de discussie hierbij en weten ze niet hoe ze hiermee om moeten gaan.

Wat is cultuur en waar bestaat het uit?

De cultuur van een organisatie bestaat uit elementen die ontstaan zijn over vele jaren. Dit zijn in feite alle uitingen van de organisatie, zichtbaar en onzichtbaar. Bijvoorbeeld de manier waarop u en uw medewerkers met conflict en consensus omgaan, de aard van de communicatie, de ruimte die u en uw medewerkers krijgen om naar eigen inzicht te handelen, hoe mensen met fouten omgaan en vooral ook de manier van leidinggeven.

Hoe kunnen wij u helpen om uw cultuur te begrijpen?

Door gebruik van quick scans, cultuur enquêtes, interviews en workshops kunnen wij veel van de zichtbare elementen vastleggen en begrijpen.

Om de onzichtbare elementen te visualiseren en te begrijpen, gebruiken wij vaak de Management Drives aanpak. Management Drives gaat uit van de drijfveren van mensen:

  • Wat motiveert en wat demotiveert uw medewerkers?
  • Waarom hebben we soms moeite om beslissingen te nemen en ons daaraan te houden?
  • Waarom hebben we niet de discipline om ons aan de afspraken te houden?
  • Waarom zien sommige mensen altijd ‘beren’ op de weg bij veranderingen?

Op deze vragen kan inzicht in drijfveren een antwoord geven. Inzicht in drijfveren geeft u handvatten om uw medewerkers te motiveren en de organisatie in beweging te krijgen. Lees meer hierover in ons artikel over Lean Management in relatie tot drijfveren.

Accent Organisatie Advies is een gecertificeerde partner van Management Drives.