Risicocultuur beschrijven en toetsen

Risicocultuur modelDe risicocultuur beschouwt de organisatiecultuur door een ‘risico bril’ en benoemt die aspecten van de organisatiecultuur die van invloed zijn op de wijze waarop mensen en teams in de organisatie omgaan met risico’s en de beheersing daarvan. De risicocultuur wordt gevormd door harde elementen (zoals oa strategie, beleid, procedures, normen en waarden, etc.) en zachte elementen (duidelijkheid, rolmodellen, betrokkenheid, etc). Maar hoe vind je nu de juiste balans tussen deze twee elementen en draag je zorg voor een risicocultuur die past bij de organisatie.

Aan de hand van een analyse van verschillende modellen, heeft Accent Organisatie Advies een Risicocultuur Model ontwikkeld dat helpt bij het beschrijven en toetsen van de risicocultuur in de organisatie. Het model bestaat uit een vijftal elementen:

  • Leiderschap
  • Risicoraamwerk
  • Personeelsmanagement
  • Transparantie en challenge in besluitvorming
  • Organisatie

In bijgaand artikel, beschrijven we de verschillende onderdelen van het Risicocultuur Model in meer detail.