Beleid & Procedures

Richting geven

Risico-beheersen-contract-tekenenHet risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Het stelt uw medewerkers in staat om hun werk te doen, binnen de risicokaders van de organisatie.

Voorkom het ontwikkelen van procedures om de procedures. Alleen bij noodzakelijke procedures zal het risicobeleid helder en transparant zijn.

Risicobeleid omvat de volgende aspecten:

  • Risicovisie: in de risicovisie staat waarom er aan risicomanagement wordt gedaan en wat het belang ervan is
  • Risicobereidheid: met het bepalen van de risicobereidheid wordt aangegeven welke mate van risico acceptabel is voor het behalen van de doelstellingen
  • Risicomanagement doelstellingen: door het expliciet formuleren van risicomanagementdoelstellingen wordt in feite een maximaal geaccepteerd risicoprofiel vastgesteld, zo kunnen alle betrokkenen zich spiegelen
  • Risicotoleranties: door het opnemen van risicotoleranties geeft het management aan welke risico’s nog gewenst zijn en in welke mate, de risicotoleranties worden gedefinieerd als een maximale afwijking van een doelstelling
  • Risicostrategie: met de risicostrategieën geeft u aan hoe met bepaalde risico’s wordt omgegaan

Helderheid en transparantie

Om het risicobeleid uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat Risk Management meegenomen wordt in de ontwikkeling van alle procedures. Duidelijke procedures helpen de medewerkers bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Zo verminderen de risico’s op de werkvloer.

Bij het uitwerken van de procedures moet een goede balans worden gevonden tussen de mate van detail en leesbaarheid. Lange beschrijvingen zijn wellicht heel compleet, maar worden zelden gelezen en verliezen daardoor hun waarde.

Belangrijk is ook om de uitvoering van procedures meetbaar te maken. De effectiviteit van de procedure wordt op efficiënte wijze gecontroleerd.

Brede ervaring

Accent Organisatie Advies heeft een brede ervaring in verschillende sectoren. We kunnen samen met u kritisch naar uw processen kijken. We gebruiken de inzichten uit andere sectoren en vinden het belangrijk dat we onze kennis en ervaring op het gebied van Lean Management meenemen.

Op deze manier ontwikkelen we samen heldere, transparante en meetbare procedures, die passen bij uw bedrijfscultuur.