Risicobereidheid

Hoeveel risico bent u bereid te nemen?

  • Heeft u wel eens nagedacht over het antwoord op deze vraag?
  • Misschien heeft u impliciet wel een idee, maar heeft u dit ook wel eens expliciet gemaakt?
  • Kunt u de mensen in uw organisatie en daarbuiten uitleggen waar voor u de grenzen liggen?

Het belang van een weloverwogen, expliciete uitspraak over de risicobereidheid van een organisatie wordt steeds meer gezien als een essentiële basis van een goede strategische sturing. De risicobereidheid, of Risk Appetite, van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen.

De risicobereidheid moet passen binnen datgene wat de organisatie kan dragen (de risicocapaciteit) en wil dulden (de risicotolerantie).

risk appetite

Klik voor vergroting

Hoe kunt u uw risicobereidheid bepalen?

Vanuit de theorie van risicomanagement is bekend dat risico en rendement hand in hand gaan. Zonder risico, geen rendement, en hoe meer rendement, hoe meer risico. Voor het bepalen van de risicobereidheid is het daarom van belang om te starten met de vraag:

  • ‘Hoeveel rendement wil ik behalen?’

Of in de bredere context van een organisatiestrategie:

  • ‘Welke strategische doelstellingen wil de organisatie realiseren?’

De Risk Appetite van de organisatie moet namelijk hand in hand gaan met de strategie. Bij een agressieve groeistrategie past geen lage risicobereidheid.

We starten met een gestructureerde inventarisatie van risico’s waaraan uw organisatie blootgesteld staat. De volgende stap is om deze risico’s te naast de strategische doelen te leggen. Op basis daarvan kunnen we bepalen welke risico’s een succesvolle realisatie van uw doelstellingen in de weg kunnen staan.

Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses kunt u vervolgens bepalen welk risico niveau acceptabel is voor u.

Deze analysestappen zijn noodzakelijk voor het opstellen van een goede risicostrategie.

Zoals blijkt uit onderstaande case studie hebben wij meerdere organisaties in de afgelopen jaren geholpen bij het bepalen van hun risicobereidheid.

Accent Organisatie Advies heeft een raamwerk ontwikkeld voor de risicobereidheid van een waarborgfonds in Nederland. Aan de hand van dit raamwerk bewaakt het waarborgfonds dat de kredietrisico’s in het stelsel van onderlinge waarborg binnen de grenzen blijven.