Risicostrategie

Strategieën op elkaar afstemmen

Iedereen is het er over eens dat een onderneming met een heldere bedrijfsstrategie meer kansen heeft op de markt. Maar betekent dit dan automatisch ook dat de bedrijfsrisico’s in de strategie zijn meegenomen? Is de visie ten aanzien van risicomanagement wel afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen?

risk-management-strategie

Vaak zien we dat dit niet het geval is waardoor de samenhang tussen de bedrijfsstrategie en risicostrategie niet gewaarborgd is. Dit kan betekenen dat om de bedrijfsdoelstellingen te halen er risico’s moeten worden genomen die boven de Risk Appetite van de onderneming gaan.

Risicomanagement begint met een goede risicostrategie
Goed risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en draagt bij aan de waardecreatie. Het moet gedragen worden door de gehele organisatie en raakt daarbij de menselijke en culturele factoren binnen de organisatie.

De risicostrategie geeft de organisatie richting en visie op het gebied van integraal risicobeheer. Het maakt duidelijk:

  • Welke risico’s acceptabel zijn (Risk Appetite, toleranties en limieten)
  • Hoe het risicobeheersingsproces is ingericht (systematisch en gestructureerd)
  • Hoe besluitvorming plaatsvindt

Accent Organisatie Advies helpt haar klanten bij het formuleren van de risicostrategie, waarbij de samenhang met de bedrijfsstrategie centraal staat. Daarnaast kijken we samen met de klant hoe de strategie past binnen het huidige risicomanagement proces en of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Tot slot nemen we in ons advies de menselijke en culturele factoren binnen een organisatie mee. Risk Management is iets dat moet worden gedragen door de gehele organisatie en eigenlijk in het DNA van de bedrijfscultuur moet zitten.