Grenzen

Grenzen stellen

Het risicobeleid en de risicoprocedures geven richting aan de wijze waarop uw organisatie omgaat met risico’s. Daarnaast is het stellen van grenzen voor uw organisatie van belang.

Het stellen van grenzen aan risico’s vloeit voort uit de risicobereidheid of Risk Appetite van uw organisatie. Afhankelijk daarvan zal u meer of minder risico willen lopen. Het is van belang dat u uw grenzen duidelijk formuleert en communiceert in de organisatie.

Grenzen stellen binnen risicomanagement

Klik voor een vergroting.

Risicolimieten

Een vorm van een grens aan het risico dat u loopt is het stellen van een risicolimiet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maximale risico dat u loopt op vreemde valuta.

Een voorbeeld
U wilt niet dat u op enig moment meer verplichtingen in Amerikaanse Dollars heeft dan een tegenwaarde van € 100.000. Hier stelt u een duidelijk limiet waarop uw financieel directeur of treasurer kan sturen.

Risicotoleranties

Een andere vorm van een risicogrens is een risicotolerantie. Deze grens heeft een ander karakter dan een risicolimiet. Een risicotolerantie is een niveau van risico dat een organisatie bereid is te dulden.

Handhaving

Het stellen van risicogrenzen is één ding. Belangrijker is het handhaven ervan. Te vaak zien wij organisaties die risicolimieten en toleranties gesteld hebben en ze vervolgens onvoldoende handhaven. De risico’s die gelopen worden zijn alsnog te hoog. Een goede handhaving vraagt om:

  • Goede processen en systemen om limieten en toleranties vast te leggen en te bewaken
  • (Signaal)informatie van actuele risiconiveaus
  • Procedures voor het behandelen van limietoverschrijdingen

Onze ervaring

De adviseurs van Accent Organisatie Advies hebben ruime ervaring met het definiëren, implementeren en opzetten van procedures en systemen voor het handhaven van risicolimieten en toleranties. Zo heeft Accent Organisatie Advies een set risicoindicatoren gedefinieerd voor een grote internationaal opererende financiële instelling. Deze indicatoren stellen de directie en het management in staat de actuele risiconiveaus te bewaken en in te grijpen waar nodig.

De volgende stap is het creëren van de juiste cultuur voor het borgen van de risico’s.